Retourzendingen en terugbetalingen

Vragen en informatie

Retourzendingen en terugbetalingen

De gebruiker heeft een recht van herroepingsrecht waarmee hij/zij contact opnemen met Technoprotect per e-mail op het volgende adres: info@technoprotect.es en binnen een termijn van maximaal zeven (7) werkdagen na ontvangst van het Product van de aankoop afziet. Het product moet samen met het naar behoren ingevulde retourformulier en een kopie van de leveringsbon of factuur worden opgestuurd en de rechtstreekse kosten van de terugzending zijn voor rekening van de gebruiker. De terugbetaling geschiedt overeenkomstig de instructies die Technoprotect aan Gebruiker heeft gegeven naar aanleiding van de herroepingsverklaring van Gebruiker. De Gebruiker dient het Product binnen zeven (7) dagen na de instructies van Technoprotect voor het retourneren van het Product te retourneren.

Bij terugtrekking wordt het betaalde bedrag terugbetaald. Hiertoe dient de klant op het retourformulier het nummer en de houder van de door Technoprotect te crediteren creditcard aan te geven. Hiertoe dient de klant op het retourformulier het nummer en de houder van de door Technoprotect te crediteren creditcard aan te geven.

Het herroepingsrecht kan niet worden uitgeoefend indien het Product niet in de originele verpakking wordt teruggestuurd en indien het Product niet in perfecte staat verkeert.

retourzendingen en terugbetalingen